Ngỡ lạc vào Hội An trên những con phố rực rỡ hoa giấy ở Hà Nội

Mùa hè có thể dễ dàng bắt gặp những giàn hoa giấy rực rỡ trên con phố Nguyễn Hoàng (Cầu Giấy), Lê Duẩn… khiến người dân Thủ đô ngỡ mình đang ở Hội An.

 
Nhng ngy ny khi i trn cc tuyn ph ca H Ni, ngi i ng d dng bt gp nhng gin hoa giy n rc trong nng gi ma h.
 
 
Hoa giyl loi hoa ch c 3 cnh, thn gy v c gai nhn. D hoa khng c mi hng song y mu sc.
 
Loi hoa giy ny rt quen thuc bi cch trng v chm sc hoa giy rt n gin, ch vt chng cn ti tm n cng t vn mnh tr bng.
 
Hoa giy l “c sn” ca ph c Hi An ( Nng). Ring ti H Ni, hoa giy cng c trng nhiu ti cc hng ro, ban cng trong khu ph c hoc cc khu th mi..
 
Ai i qua cng vin Thng Nht cng n tng bi gin hoa p m mn ny.
 
Hoa giy khin c gc ph sng bng ln nh v p du dng, duyn dng.
 
Loi hoa c sut bn ma v hu nh c mt khp ni th nhng dng nh hoa thm mu hn, p hn trong sc nng ma h.
 
i vi k c ca nhiu ngi H Ni, gin hoa giy l mt hnh nh quen thuc gn lin vi nhng ngi nh c, nhng khu tp th xa c.