Chuyện tình yêu xa cảm động của đôi trẻ khiếm thính Trung Quốc

Bất chấp khoảng cách địa lý và khuyết tật, Ma Haoran và Li Yonggan khiến dân mạng cảm động với chuyện tình từ yêu xa đến lúc về chung một nhà.

Cát Lâm – Đinh Phạm